Moed en Durf

Moed & Durf is  een plaats waar mindervaliden elkaar kunnen ontmoeten,ervaringen uitwisselen en elkaar mentaal kunnen steunen.
De deelnemers (gemiddeld 10 personen) zijn door hun beperking meer aan huis gebonden.
Door de maandelijkse koffieochtend te bezoeken zijn de deelnemers “er even uit”.

Moed & Durf maakt gebruik van een zaal in het Gezondheidscentrum Allcura aan de
Koningin Julianastraat te Benthuizen. De vrijwilligsters maken een afwisselend
programma, zorgen voor koffie en thee en proberen een sfeer te creëren waar aandacht is voor iedereen.
Zo nodig wordt vervoer geregeld

Tijd: De 2e dinsdagochtend van de maand van 10.00uur – 12.00uur.

Informatie: Annie Grootveld, tel. 079-3310972.                                                                                                      e-mailadres: hhgrootveld@hetnet.nl