Stichting Welzijn Ouderen Benthuizen (SWOB)

Onze stichting is opgericht in 1992 in het belang van en voor de ouderen in Benthuizen. De volgende activiteiten vallen onder de SWOB:

Zwemmen, Soos, Koersbal en Jeu de Boules.

Het bestuur bestaat uit:

voorzitter              : Annet Bregman

secretaris              : John Bouman

penningmeester  : Dries Janse

algemeen lid        : Bas van Vliet

algemeen lid        : Erik Pos

Stichting Welzijn Ouderen Benthuizen (SWOB) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan leest u in onze Privacyverklaring.