Stichting Welzijn Ouderen Benthuizen (SWOB)

Onze stichting is opgericht in 1992 in het belang van en voor de ouderen in Benthuizen. De volgende activiteiten vallen onder de SWOB:

Maaltijdvoorziening, Zwemmen, Soos, Moed & Durf, Koersbal en Jeu de Boules.

Het bestuur bestaat uit:

voorzitter                        : Joke Mets

secretaris                        : vacant

penningmeester            : Dries Janse

algemeen lid                  : Joop Blok

algemeen lid                  : Ria de Graaf

algemeen lid                  : 2x vacant

Stichting Welzijn Ouderen Benthuizen (SWOB) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan leest u in onze Privacyverklaring.