Nieuws

Coronavirus:

In het najaar van 2021 starten alle afdelingen weer met de activiteiten.

Houdt de media in de gaten of bel naar de verschillende afdelingen voor informatie.

Aanmeldingen voor de Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje kunnen altijd doorgang vinden. Zie Maaltijdvoorziening.

Vacatures bij de SWOB:

Secretaris en algemene bestuursleden

Voor informatie over de Stichting Welzijn Ouderen, Benthuizen kunt u contact opnemen met contactpersoon onder┬áhet kopje “contact”.